Talajszenzor tanulmány letöltés
Az adatkezelési tájékoztatót elolvastam és hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen felületen megadott adataimat a értékesítéssel és piackutatással kapcsolatban email küldés és/vagy visszahívás céljából a T-Markt Kereskedőház Kft. kezelje.*

Önkéntesen hozzájárulok a megfelelő tájékoztatás birtokában, hogy a T-Markt az általam a fentiekben megadott adatokat közvetlen üzletszerzés céljából kezelje, valamint elérhetőségeimre (e-mail cím, telefonszám) a cég szolgáltatásával és termékeivel kapcsolatban üzenetet, marketing-, és tájékoztató anyagot küldjön, hívást kezdeményezzen, telefonszámomra szöveges üzenetet küldjön. Tudomásul veszem továbbá, hogy a jelen közvetlen megkeresésre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatom – név, e-mailcím, telefonszám megadásával – korlátozás és indokolás nélkül bármikor visszavonható. Ezen jogomat a T-Markt telefonos ügyfélszolgálatán a 06 26 525 500-as telefonszámon, illetőleg postai úton a központi irodánknak (2013 Pomáz, Határ u. 5/a.) címzett küldemény útján, valamint elektronikus úton (tmarkt@tmarkt.hu) gyakorolhatom.